title
Riigi vastutus genotsiidi eest Rahvusvahelise Kohtu genotsiidi alaste otsuste ja Darfuri komisjoni ettekande põhjal
State Responsibility for Genocide in the Light of ICJ Genocide Judgments and Darfur Commission Report
author
Mikaberidze, Tamar
keywords
genotsiid
genotsiidi alased otsused
Darfuri komisjon
genocide judgments
Darfur commission report
defence date
language