title
Eesti mäendusklassika III : Arthur Aleksander Linari-Linholm artiklid
description
1. Aruanne sügavpuurimistest Jõhvi lähedal
2. Mineraalkaevitiste rikastamine
3. Mäerõhk
4. Seismilised meetodid mineraalvarade otsimisel
5. Sügavpuurimistest Jõhvi lähedal
publisher
TTÜ Mäeinstituut
publishing year
language