title
SiC ühildatud PiN Schottky dioodi disain kasutades TCAD-i ja vastutakistuse taastumise optimeerimine
SiC merged PiN Schottky diode design with TCAD and reverse recovery optimization
author
Köprübaşı, Erkan
supervisor
defence date
language