title
Põlevkivis sisalduvate karbonaatide lagunemise seaduspärasuste uurimine
Studies of decomposition regularities of oil shale carbonates
Исследование закономерностей разложения сланцевых карбонатов
author
Burko, Maria
keywords
ülemine kütteväärtus
lagunemata karbonaadid
korrelatsioonitegur
gross calorific value
residue of burning
non-decomposed carbonates
correlation ratio
bomb calorimeter
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access