pealkiri
Põlevkivis sisalduvate karbonaatide lagunemise seaduspärasuste uurimine
Studies of decomposition regularities of oil shale carbonates
Исследование закономерностей разложения сланцевых карбонатов
autor
Burko, Maria
märksõnad
ülemine kütteväärtus
lagunemata karbonaadid
korrelatsioonitegur
gross calorific value
residue of burning
non-decomposed carbonates
correlation ratio
bomb calorimeter
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access