title
Väikesadamate sadamaregistrisse kandmise vajalikkus
The need to register small-craft harbours in the State Port Register
author
Kaabel, Johanna
keywords
sadamaregister
väikesadam
the State Port Register
small-craft harbour
supervisor
defence date
language