title
Tallinna Polütehnik Nr 11 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.04.1981
language