title
Veiniostu otsust mõjutavad tegurid 18-29-aastaste noorte näitel
The Factors Affecting Consumers Purchasing Decision of Buying Wine on the Example of 18- to 29-year-olds
author
Kalev, Grete
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network