title
Erikujuliste spordibatoonide retseptide väljatöötamine
Developing special shape sports bars recipes
author
Õispuu, Mairis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Vokk,Raivo
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal