title
Polümeerjäätmete ja nende põlevkivisegude termogravimeetriline analüüs
Thermogravimetric Analysis of Polymer Waste Products and their Mixtures with Oil Shale
Термогравиметрический анализ полимерных отходов и их смесей с горючими сланцами
author
Hruškova, Marta
keywords
polümeerjäätmete destruktsioon
polümeerjäätmete segu põlevkiviga
koostöötlemine
polymer waste
polymer waste destruction
mixtures polymer waste with oil shale
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information