pealkiri
Polümeerjäätmete ja nende põlevkivisegude termogravimeetriline analüüs
Thermogravimetric Analysis of Polymer Waste Products and their Mixtures with Oil Shale
Термогравиметрический анализ полимерных отходов и их смесей с горючими сланцами
autor
Hruškova, Marta
märksõnad
polümeerjäätmed
polümeerjäätmete destruktsioon
polümeerjäätmete segu põlevkiviga
koostöötlemine
polymer waste
polymer waste destruction
mixtures polymer waste with oil shale
co-pyrolysis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information