pealkiri
Polümeerjäätmete ja nende põlevkivisegude termogravimeetriline analüüs
Thermogravimetric Analysis of Polymer Waste Products and their Mixtures with Oil Shale
Термогравиметрический анализ полимерных отходов и их смесей с горючими сланцами
autor
Hruškova, Marta
märksõnad
polümeerjäätmete destruktsioon
polümeerjäätmete segu põlevkiviga
koostöötlemine
polymer waste destruction
mixtures polymer waste with oil shale
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information