title
Majandusliku otsuse mõjutamise võimalusi Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži ja Pompeu Fabra University tudengite näitel
Economic Decision-Making Influence Possibilities on the Example of Tallinn College of Tallinn University of Technology and Pompeu Fabra University Students
author
Jetskalo, Jekaterina
supervisor
defence date
language