title
Varude juhtimine hulgikaubandusettevõttes (AS Juustukaubad näitel)
Inventory management for wholesale company (on the example of AS Juustukaubad)
author
Aava, Kairit
keywords
ringluse-tulu indeks
XYZ-analüüs
Inventory turnover ratio
turn-earn index
gross margin return on investment
XYZ analysis
supervisor
defence date
language