title
Laserkarastuse mõju terastele füüsikaliselt aursadestatud ALXTI1-XN baasil kõvapinnete mehaanilistele omadustele
The effect of laser hardening on the mechanical properties of ALXTI1-XN -based hard coatings, physically vapor deposited onto steels
author
Kutsar, Robert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal