title
AS Balti Veski mahekäitlemise enesekontrollisüsteemi väljatöötamine ja olemasoleva dokumentatsiooni ajakohastamine
Elaboration of the self-control system for organic handling and the modernisation of previous documentation for Balti Veski Ltd
author
Luik, Kadri
keywords
toidu käitlemine
mahekäitlemine
enesekontrollisüsteem
food handling
organic handling
self-control system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Rannamäe, Kersti
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access