title
Teenuse disainimine kokandusrakenduse näitel
Service design based on cooking application
author
Ernitz, Anna-Liisa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network