title
Jaotusvõrgu varustuskindluse probleemid ja nende lahendamine
The problems and solutions of distribution grid power supply
author
Tampere, Anni
keywords
rikkelisus
ilmastikukindel võrk
hoolduspoliitika
quality of supply
power outage
weather proof grid
maintenance policy
supervisor
defence date
language