title
Põlevkivi aheraine ja paekivisõelmete kasutamine plastmaterjalis täiteainena
Oil shale waste rock and limestone fines as a filler in plastic material
keywords
plastkomposiitmaterjal
kaevandamisjäätmed
plastic composite material
supervisor
Paat, Andrus
defence date
language