title
Kliendi otsustusprotsess ja eelistused digitaalsete kanalite valikul AS SEB Pank näitel
Clients decision-making process and preferences for choosing digital channels - based on the example of AS SEB Bank
author
Kalm, Merit
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network