title
eIDASi määruse muutmise perspektiivid sidusrühmade vaatenurgast
Re-shaping the eIDAS regulation from stakeholder's perspective
author
Vinogradova, Natalia
supervisor
defence date
language