title
Passiivmagnetlaagri projekteerimine ja katsetamine
Passive Magnetic Bearing Designing and Testing
author
Merabishvili, Giorgi
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus