title
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus Eesti tarbija ja andmetöötleja perspektiivist
General data protection regulation from a Estonian consumer and dada processor perspectiv
author
Roste, Kirke
supervisor
defence date
language