title
Digitaliseerimise mõju tööjõu tootlikkusele Balti riikide ja Põhjamaade näitel
The impact of digitalisation on labor productivity on the example of the Baltic States and the Nordic countries
author
Perv, Geret
supervisor
defence date
language