title
Andmekaeve reeglisüsteemi ajakulu optimeerimine
Data Mining Rule System Time Consumption Optimization
author
Kaarn, Urmas
keywords
reeglisüsteem
MONSAMIN algoritm
reeglisüsteemi optimeerimine
rule system
monsamin
rule system optimization
supervisor
study program
defence date
language