title
Uue toote juurutamine ettevõtte FLIR Systems Estonia OÜ näitel
New product implementation in FLIR Systems Estonia OÜ
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal