title
Brexit: Õiguslikud tagajärjed EL lepingu artikkel 50 algatamisel ettevõtte asutamisele EL-s
Brexit: Legal Ramifications of Initiating Article 50 TEU for Company Establishment in the EU
author
Keränen, Tommi Roope Niklas
keywords
Artikkel 50
ettevõtte asutamine
Euroopa Majanduspiirkond
Euroopa Liidu Toimimise Leping
Article 50
floating a company
EFTA-EEA option
defence date
language