pealkiri
Brexit: Õiguslikud tagajärjed EL lepingu artikkel 50 algatamisel ettevõtte asutamisele EL-s
Brexit: Legal Ramifications of Initiating Article 50 TEU for Company Establishment in the EU
autor
Keränen, Tommi Roope Niklas
märksõnad
Artikkel 50
ettevõtte asutamine
Euroopa Majanduspiirkond
Euroopa Liidu Toimimise Leping
Article 50
floating a company
EFTA-EEA option
kaitsmiskuupäev
keel