title
Juriidiliste kutsealade esindajate diskrimineerimine EL-i siseturu õiguses
The Discrimination of Legal Professions in The EU Internal Market Law
author
Hyvönen, Matti Juhani
keywords
Euroopa siseturu õigus
juriidiliste kutsealade diskrimineerimine
välisriikide diplomite tunnustamine
European Internal market law
free movement of legal professions
discrimination of legal professions
recognition of foreign diplomas
kohtunikud
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network