title
Schenker AS terminaliprotsesside optimeerimine
Terminal processes optimization in Schenker, Ltd
author
Järveots, Kaarel
keywords
kaubavood
kaubatsoonid
kompetentsimaatriks
chain of value
loading zones
matrix of competences
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit