title
Eesti äriühingute poolt dividendide väljamaksmisel tasumisele kuuluva tulumaksu raamatupidamislik käsitlus
Accounting treatment of income tax on dividends paid by Estonian companies
author
Sipola, Nea
defence date
language