title
Töötajate psühholoogiline kapital, tööga seotus ja organisatsioonile pühendumine Eesti kindlustussektori ettevõtte näitel
Employees´ psychological capital, work engagement and organisational commitment on the example of an Estonian insurance sector company
author
Njumainen, Jevgeni
keywords
positiivne organisatsiooniline käitumine
kindlustusvaldkond
vahendav mõju
põhjuslikkus
positive organisational behavior (POB)
psychological capital (PsyCap)
insurance field
causality
defence date
language