title
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) rakendamine modernsetes tootmissüsteemides
The application of ICT (Information and Communication Technology) in modern manufacturing system
author
Maslych, Taras
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information