title
Arvutitehnika instituudi raamatukogu veebiteenuse platvormi arendus ja Android mobiilirakendus
Development of a web service platform and Android application for the library of Department of Computer Engineering
supervisor
defence date
language