title
Eluasemeturu hinnadünaamikat mõjutavad tegurid Eestis, Taanis ja Belgias
Housing market price Dynamics influencers in Estonia, Denmark and Belgium
author
Tohvrel, Birgit
description
eluasemeturg, hinnadünaamika, demograafilised ja majanduslikud tegurid, ökonomeetriline mudel, multikollineaarsus, heteroskedatiivsus, autokorrelatsioon, bakalaureusetööd
bachelors theses
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network