title
Ekspordivõimekuse tõstmine protsesside parendamise kaudu OÜ Sandla Puit näitel
Increasing export capacity through process improvment on the example of Sandla Puit Llc.
author
Turja, Merili
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit