title
Kulude kokkuhoid iduettevõtte tehnoloogia kaasamise tulemusel (ettevõtte Viru Keskus AS näitel)
Cost savings as a result of incorporating of the startup company technology (based on the example of the Viru Keskus AS)
keywords
kulukandjad
arveldussüsteem
autonoomne tehisintellekt
iduettevõtlus
cost managing
billing system
autonomous artificial intelligence
start-up business
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal