title
Termoplastse tselluloosi valmistamine ioonse vedeliku keskkonnas
Preparation of thermoplastic cellulose in ionic liquid environment
author
Habib, Farzan Yahya
keywords
tselluloosi derivaat
ioonne vedeliku
reaktsioonikeskkond
roheline lahusti
asendusaste.
cellulose derivative
ionic Liquid
reaction media
green solvent
degree of substitution
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language