title
Multimeedia kasutus piiratud sidekanalites
keywords
edastuskiirus
läbilaskevõime
paketikadu
bitivea tõenäosus
GPRS
supervisor
study program
IRT84LT
defence date
23.05.2002
language