title
Hajutatud pearaamatu tehnoloogia valiku metoodika tarneahela juhtimises
Method for Choosing Distributed Ledger Technology in Supply Chain Management
author
Jõgi, Indrek
keywords
defence date
language
department / college