title
Hajutatud pearaamatu tehnoloogia valiku metoodika tarneahela juhtimises
Method for Choosing Distributed Ledger Technology in Supply Chain Management
author
Jõgi, Indrek
keywords
DLT
hajutatud pearaamatu tehnoloogia
Däpp
detsentraliseeritud rakendus
DApp
decentralised application
defence date
language
department / college