title
Üliõpilaste kohalolukontrolli infosüsteemi kavandamine Eesti Lennuakadeemia näitel
Student attendance information system design based on the example of Estonian Aviation Academy
author
Viilup, Ivar
supervisor
defence date
language
department / college