title
Suuremõisa mõisa tallmeistrimaja inventariseerimine, tarindite uuring ja restaureerimise eelprojekt
An inventory, inspection of existing structures and preliminary restoration design of Suuremõisa manor stable master\s house
author
Laas, Andree
defence date
language