title
Metodoloogia tuumade juht- ja andmeosa rikete avastamiseks töörežiimis: juhtumiuuring Bonfire kiipvõrgul
Online Fault Detection Methodology for Control and Data Path of IP Cores: A Case Study on Bonfire Network on Chip.
author
Kaur, Apneet
supervisor
defence date
language