title
Tasakaalus tulemuskaardi koostamine OÜ Trans Herbert näitel
Compiling a Balanced Scorecard (based on the Example of OÜ Trans Herbert)
author
Tohv, Martin
keywords
tulemuste mõõdistamine
tegevuskeskkonna analüüs
surveying results
strategic leadership
analysis of operational environment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language