pealkiri
Tasakaalus tulemuskaardi koostamine OÜ Trans Herbert näitel
Compiling a Balanced Scorecard (based on the Example of OÜ Trans Herbert)
autor
Tohv, Martin
märksõnad
tulemuste mõõdistamine
tegevuskeskkonna analüüs
surveying results
strategic leadership
analysis of operational environment
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2021
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 30.05.2021. Not available at academic unit