title
Intellektuaalse omandi väärtustamist mõjutavad õiguslikud aspektid ja komponendid
Legal factors and components that influence an intellectual property valuation
author
Galitskihh, Vitali
defence date
language