title
Heljumi sisalduse looduslik muutlikkus Eestit ümbritseva mereala pinnakihis
Natural variability of total suspended matter in the surface layer of the sea area surrounding Estonia
author
Kasemets, Mari
keywords
vee läbipaistvus
hägusus
Secchi ketas
water transparency
turbidity
Secchi disk
supervisor
Salm, Kai
defence date
language