title
Kõnnumaa maastikukaitseala Paluküla Hiiemäe majanduslik väärtus
The economic value of Paluküla Hiiemägi in Kõnnumaa landscape protection area
author
Aadna, Kaisa
keywords
tingliku hindamise metoodika
economic value
contingent valuation method
supervisor
defence date
language