title
Efektiivseima investeerimisportfelli loomine Eesti väärtpaberituru baasil
Creation of the most Efficient Investment Portfolio based on Stocks that are Listed on the Estonian Stock Market
author
Litvin, Vladlena
supervisor
defence date
language