title
Piki-jätkatud spooni optimaalsed pressimisparameetrid
Optimal pressing parameters for scarf-jointed veneer
keywords
piki-jätkatud
pressimisparameetrid
delamineerumine
pressing parameters
scarf-joint
delamination
supervisor
defence date
language