title
Kulusäästliku tootmise võtete valik ja rakendamine tootmisettevõttes AS Tikkurila näitel
Choosing of LEAN tools and implementation in production company on example of AS Tikkurila
author
Mulin, Aleksander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information